1.5 meter economie

Blog 1,5 meter economie

De horeca kampt met ruimtegebrek

Anderhalvemeter samenleving

Waarschijnlijk gaat dit woord de Dikke van Van Dale halen. Want inmiddels realiseren we ons allemaal, gevoed door deskundigen en overheid, dat onze maatschappij voorlopig moet worden ingericht als zijnde een 1,5 meter samenleving.

Behalve hoe dit vorm moet krijgen in de kantoren, fabrieken, openbare ruimten en scholen, is het vooral voor de horeca lastig om hier vorm en invulling aan te geven. Gelukkig zijn wij ondernemend en creatief! En mits onze inventieve oplossingen niet al te erg worden tegengewerkt zit er in genoeg ideeën een kans van slagen.

De alledaagse praktijk na de crisis

Sociale en reguliere media worden overstroomd met publicaties, kolderieke filmpjes en kritische beschouwingen hoe we deze 1,5 meter samenleving in de horeca in hemelsnaam moeten realiseren.

Wij zien momenteel diverse concepten ontstaan rondom het aspect afhalen. En bij een heropening zullen veel van deze ideeën op gebied van afhaal blijvertjes blijken. Maar ook operationele oplossingen zoals het gebruik van site-tables, centrale uitgiftepunten en andere vormen van bediening op afstand zullen geïntegreerd worden in horecaconcepten.

Zowat elke horecaondernemer is op dit moment bezig met de herindeling van de onderneming. Ze lopen tegen vraagstukken aan die lastig te beantwoorden zijn, maar ze hebben één ding gemeen. Er moet ruimte voor zijn!

Bij het heropenen van de horeca zullen wij verstandig moeten ‘toetsen’ hoe de inperking van onze vierkante meters in de praktijk daadwerkelijk uitpakt. Niet alleen logistiek, operationeel en financieel. Ook op vergunningsvlak. Dat wij tegen uitdagingen aan gaan lopen is evident. Zo is voor horecabedrijven met een terras de schade wellicht nog te overzien in het zomerseizoen. Maar wat doen wij als het terrasseizoen voorbij is en de corona crisis niet? En daarmee de 1,5 meter economie doorzet? Je grote terras is dan enkel veel buitenruimte die je niet mag gebruiken.

Tegen welke beperkingen loop je aan?

Vanuit overheidswege zijn er nagenoeg altijd beperkingen opgelegd aan het gebruik van het terras. Zo mogen deze vaak niet worden verwarmd, is muziek uitgesloten en mag een terras niet worden voorzien van (hoge) zijwanden of overkapping, want dan wordt het een gebouw.

Ook zijn er tijdsperiodes vastgelegd (bijvoorbeeld van november t/m maart) waarbuiten het terras niet mag worden gebruikt.
De afmetingen van het terras zijn vaak begrenst. Met name in stedelijke gebieden zijn de welbekende grondmarkeringen steeds een spel tussen gemeente (handhaving) en ondernemer, waarbij de ruimte als markeerpunt een harde grens is. Nog afgezien van het ‘binnen de lijntjes’ ondernemen en de vraag of uitbreiding van het terras mogelijk is (denk aan terras dat grenst aan openbare ruimte, of smalle steeg), worden er vaak kosten in rekening gebracht (precario) voor het gebruik van een terras op gemeentegrond.  Ook zijn er vaak restricties en voorwaarden voor het gebruik van parasols, bloembakken en andere sfeerbepalende elementen.

De huidige regelgeving en beperkingen leiden ertoe dat zowel ruimtelijk, als ook in tijd, het lastig manoeuvreren wordt om de 1,5 meter samenleving voor de horeca rendabel te krijgen. Ondanks de vele creatieve ideeën om te voldoen aan de 1,5 meter economie lopen we al snel tegen allerlei voorschriften, regels, kosten en gemeentelijke voorwaarden op.

Ga het gesprek met de gemeente aan inzake de 1,5 meter economie

Om verruiming van de mogelijkheden te realiseren is het noodzakelijk om instemming te verkrijgen bij de gemeente. Als bevoegd gezag heeft het college, de burgemeester en soms zelfs de raad beslissingsbevoegdheid om de benodigde toestemmingen en vergunningen te verstrekken.

Het is dus zaak om de gemeente te betrekken in je plannen en samen goed te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om regels (tijdelijk) te versoepelen en vergunningenprocedures te vereenvoudigen.

Denk hierbij aan een melding ‘systematiek’ (tijdelijke regels vaststellen), waarbij het mogelijk wordt gemaakt om van je terras een bouwwerk te maken. Binnen de melding kunnen dan voorwaarden worden gesteld waaraan het bouwwerk moet voldoen. Denk hierbij aan eisen vanuit (brand)veiligheid, constructie, afmetingen, kleurstelling en/of materiaalgebruik. Ook kan het zijn dat de exploitatievergunning, drank- en horecavergunning tijdelijk moeten worden aangepast.

Trek gezamenlijk op 

Bovenstaand kan voor vele horecabedrijven van toepassing zijn en het is verstandig om gezamenlijk (per gebied, stadsdeel, dorp) op te trekken naar de gemeente toe. Dan kunnen eenduidige kaders worden gesteld, die helder, reëel, en transparant voor eenieder zijn.

Het doorlopen van het vergunningentraject voor een aantal ondernemers tezamen biedt financiële voordelen. En, niet geheel onbelangrijk, zal door een eenduidige informatiestroom naar de gemeente het proces en de procedures worden versneld.

Om de mogelijkheden met de gemeente te bespreken kan HorecaMonitor je helpen. We kunnen de wensen bundelen en samen een blauwdruk maken die we aan de gemeente voorleggen en waarbij we samen met de gemeente naar de (juridische) mogelijkheden kijken.

Laten we alle creatieve ideeën samenvoegen en omzetten in daden zodat we nog lang mogen genieten van horeca zoals de horeca bedoeld is.

Door de 1,5 meter samenleving gaan horecabedrijven kampen met ruimtegebrek. Om financiële, logistieke en operationele problemen te voorkomen, moeten horecabedrijven samen optrekken en in gesprek gaan met gemeenten. Loop jij hier als ondernemer ook tegenaan? Neem dan contact op: stephan@horecamonitor.nl

Door: Stephan van Mulken
Vergunningenspecialist & overheidsintermediair

 

Deel dit artikel met je netwerk: