De omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog - Blog door Stephan van Mulken

Alles formeel geregeld, maar de praktijk is hardnekkig

Stel, je start midden in een woonwijk een horecazaak met bijbehorend terras. Het terras is een echte eyecatcher voor je potentiële gasten. Je gasten genieten overdag van een hapje en een drankje en ’s avonds bied je een plek om te genieten van muziek.

Je hebt een goed uitgewerkt businessplan. De eerste gesprekken bij de gemeente zijn gevoerd en je bent van plan de formele vergunningprocedure te starten. Je vertrouwt erop dat de gemeente de juiste vergunningen verleend en hierover communiceert via een bekendmaking in het lokale weekblad. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen.

Helaas leert de praktijk dat de realiteit anders is. Mede door onwetendheid en angst voor het onbekende, leert de ervaring dat niet iedere omwonende gecharmeerd is van jouw horecazaak. Want wat gaat hier gebeuren en krijgen wij er overlast van? Een omwonende reageert vaak uit angst. Ze dienen formeel een bezwaar in of sturen zodra je gestart bent een handhavingsverzoek naar de gemeente om je bedrijfsvoering ter discussie te stellen. Naast een gespannen situatie kan dit leiden tot eindeloze en kostbare procedures met alle gevolgen van dien.

Ook een gemeente zit natuurlijk niet te wachten op conflicten over een ontwikkeling. Die worden immers vaak over de rug van de gemeente uitgevochten. Om dit te voorkomen, zie je steeds vaker dat een omgevingsdialoog als middel wordt ingezet. Al dan niet verplicht door de overheid.

De omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog is een middel om het plan bespreekbaar te maken. Zo kun je aandacht geven aan de wensen en zorgen van de omgeving en je buren betrekken bij je plan.

Soms wordt deze dialoog door een gemeente zelfs opgelegd in het kader van een ruimtelijke procedure. In tegenstelling tot vroeger, toen een plan ter inzage werd gelegd aan de omgeving, draait de gemeente het om en vraagt jou als initiatiefnemer het plan voor te leggen aan de omgeving. HorecaMonitor heeft de expertise in huis om deze dialoog te voeren, rekening houdend met de wensen van de gemeente. Ook als het niet wordt opgelegd door de gemeente is het verstandig om, eventueel met HorecaMonitor als partner, de dialoog aan te gaan.

Het gevolg is namelijk dat je betrokkenheid genereert bij je exploitatie en kan uitleggen hoe het plan in de omgeving past zonder anderen tot last te zijn. De kans op ellenlange (beroeps)procedures wordt daarmee veel kleiner. Een garantie van slagen is er nooit, maar met een passende dialoog kan je zelfs veel goodwill in de omgeving creëren.

Wat houdt deze omgevingsdialoog in?

HorecaMonitor stem met de gemeente af wat de (beleidsmatige en juridische) kaders zijn van de nog te voeren omgevingsdialoog. De uitkomst van die dialoog moet immers ook planologisch en juridisch uitvoerbaar zijn, aangezien de gemeente de resultaten kan gebruiken bij de afweging om een vergunning te verlenen.

In feite is de manier waarop de omgevingsdialoog wordt gevoerd vormvrij. Er zijn gemeentes die inmiddels een aantal handvaten bieden hoe een dialoog op te stellen.

Dit is een bijkomend voordeel aangezien je zelf vrij bent om vorm te geven aan deze dialoog. Je kunt ervoor kiezen om deze dialoog gewoon in je eigen omgeving of die van buurtbewoners te laten plaatsvinden. Dat kan zorgen voor een ontspannen sfeer en praat in ieder geval gemakkelijker. De overheidsintermediair van HorecaMonitor kan de wensen van de omgeving vertalen, geeft aan welke gevolgen er zijn voor de planvorming en vertolkt dit naar de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Toekomstige wetgeving? Anticipeer op tijd.

Deze vorm van (burger)participatie wordt door steeds meer overheden erkend en zelfs de toekomstige wetgever onderkend deze vorm van communicatie. Participatie is namelijk een belangrijke pijler onder de Omgevingswet die naar alle waarschijnlijkheid in januari 2021 in werking treedt. Belanghebbenden (de omgeving) moeten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Volgens de wetgever zorgt dit voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures.

Uiteraard is het nergens voor nodig om op de Omgevingswet te wachten bij het betrekken van de omgeving bij je plan. Het is slim om de wensen van de buurman in een vroeg stadium te weten en er rekening mee te houden, waardoor je een formele juridische procedure bespaart kan blijven!

Om deze dialoog vorm te geven en te voeren, kan HorecaMonitor je hulp bieden. Sta je op het punt een horecazaak te gaan exploiteren, veranderen of ben je in gesprek met een makelaar, pandeigenaar of ontwikkelaar? Onze overheidsintermediair kan je ondersteunen om de omgeving en de overheid al bij de planvorming op één lijn te krijgen.

 

Door: Stephan van Mulken

 

Deel dit artikel met je netwerk: