Regels

Als onderdeel van de exploitatie van je onderneming zijn vergunningen noodzakelijk. Hoewel dit vaak als ‘noodzaak en ballast’ wordt ervaren, is het bezit van de juiste vergunningen en toestemmingen waardevol. Immers, hiermee is het vergund RECHT geborgd. Het is dus in een oogopslag duidelijk welke activiteiten je mag uitvoeren. Buiten het feit dat je alleen legale activiteiten ontplooit (je straalt een integere en betrouwbare onderneming uit) biedt de vergunde situatie direct inzicht in de mogelijkheden bij veranderingen van activiteiten. Maar ook bij uitbreiding van de onderneming, overname en/of financiële haalbaarheid als technische voorzieningen moeten worden getroffen.

Het op de hoogte zijn van de juiste vergunningen en bijbehorende procedures is een voordeel voor jou als ondernemer en de overheid zelf. Als volwaardige gesprekspartner word je serieus genomen, de overheid zal het initiatief zo eerder omarmen en meedenken in de mogelijkheden.

 

Goed geïnformeerd zijn

Het is zaak om in het beginstadium van een initiatief goed geïnformeerd te zijn. Als gesprekspartner sta je er bij een gemeente dan veel beter voor. Door de gemeente tijdig bij het initiatief te betrekken, is het eenvoudiger (om sneller) bij te sturen binnen de gestelde kaders. Hierdoor ontstaat een veel concreter inzicht in de doorlooptijd, de kosten (leges en investering in voorzieningen en maatregelen) en in de (on)mogelijkheden voor de realisatie.

De HorecaMonitor-overheidsintermediair begeleidt jouw vergunningentraject. Ook verschaft hij jou door middel van een QuickScan inzicht in de mogelijkheden voor het realiseren van het initiatief, inclusief een overzicht van de benodigde vergunningen en toestemmingen met de bijbehorende kosten, benodigde procedures inclusief het tijdspad.

Daarnaast treedt onze overheidsintermediair op als adviseur en zorgt hij dat de benodigde vergunningen en toestemming worden verkregen binnen de afgesproken termijnen. De adviseur stapt samen met jou naar de gemeente en bespreekt met de gemeente de benodigde aanvragen, toestemmingen en bijbehorende procedures. In het nazorgtraject wordt een vergunningenmap samengesteld die we op gezette tijden screenen en indien nodig actualiseren.

Ik wil graag contact:

Contact Form

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze specialist

Stephan van Mulken - regels

Stephan van Mulken

 

Stephan is onze vergunningenspecialist en overheidsintermediair. Hij is sinds 2008 als vergunningverlener werkzaam bij diverse gemeenten (als ambtenaar en op inhuurbasis) waardoor hij op de hoogte is van wet- en regelgeving evenals procedures. Ook is hij bekend met de ambtelijke structuur en werkwijze waardoor hij heel snel de juiste ingang ter beschikking heeft. Stephan’s kernkwaliteit is het vertalen van het initiatief/idee naar een bijpassend juridisch kader en daaruit volgend het vergunningentraject. Hij is op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en is schakel tussen overheid en ondernemer.

Het verbinden van mensen door te luisteren en denken in mogelijkheden en oplossingen geeft hem energie. Stephan is kritisch naar zichzelf, de overheid en de klant waarbij ook duidelijk grenzen worden aangeven als een plan niet haalbaar is. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur omgevingsrecht bij diverse gemeentelijke overheden en bedrijven. In deze rol zit hij dus aan ‘beide kanten van de tafel’. Zijn drive is het continue verbeteren van de dienstverlening.