Wat is de reële waarde van jouw horecabedrijf bij een verkoop of overname?

Waarde en prijs zijn altijd een discussie tussen verkoper en koper. Vooral in Nederland hebben wij een kenmerkende handelsgeest waar het gaat om onderhandelen over de waarde van een horecabedrijf.

Waarde horecabedrijf

In onze waarderingspraktijk binnen HorecaMonitor constateren wij dat 60% van de Nederlandse horecaondernemers een afwijkende inschatting maakt van de waarde van zijn of haar bedrijf. Vaak wijkt deze zelfs zo’n 30% af van de reële (economische) waarde.

Als horecaondernemer is het belangrijk om te weten wat de actuele waarde is van jouw horecabedrijf. De prijs kan immers behoorlijk afwijken van de verwachte waarde omdat deze te rooskleurig wordt ingeschat. Bij een voorgenomen verkoop is het vertrekpunt een reële en marktconforme waardebepaling door een deskundige. Deze waardebepaling is een economische rekenexercitie, waarbij ‘aan tafel’ samen de verkoopprijs wordt bepaald.

Dit geldt ook voor kopers die een onderneming in de hospitality branche willen overnemen. Deze zullen zich moeten laten adviseren over een realistische prijs. Voor de koper geldt vaak de financierbaarheid van de koopsom die bepalend is als uitkomst. Veelal zal de verkoper een deel van de koopsom als achtergestelde lening in de zaak moeten laten zitten. Hierdoor hij jarenlang afhankelijk is van de kundigheid van de opvolger.

Wat voor prijs is haalbaar, op korte én lange termijn?

Bij HorecaMonitor voeren wij dagelijks waarderingen uit voor ondernemers. Wij kijken samen met de ondernemer (of koper) waar de waarde-elementen in de onderneming zitten.

Deze waardering dient vaak als ‘nulmeting’, als startpunt voor een opschalingstraject of om te beoordelen waar meer waarde in het horecabedrijf kan worden gecreëerd.
De verkoper kan namelijk met de gedachte spelen om te gaan verkopen, maar wil voor die tijd waarde creëren in zijn bedrijf, die na 1 of 2 jaren verzilvert kan worden in vorm van een hogere verkoopprijs. Hierbij kunnen de noodzakelijke (her)investeringen of keuze voor de juiste (fiscale) bedrijfsstructuur een grote rol spelen in de te maken afwegingen.

HorecaMonitor heeft de kennis en ervaring in huis om reële nulmetingen te maken, waarde-elementen te herkennen en kan structuur aanbrengen in de route naar een succesvolle verkoop. Het is belangrijk om te weten aan welke knoppen je moet draaien om zo tot een optimaal eindresultaat te komen. Want al die jaren van noeste arbeid wil je het liefst terugzien in de te ontvangen prijs.

HorecaMonitor heeft veel contacten binnen én buiten de bancaire wereld die de hoogte van de waarde onafhankelijk kunnen toetsen. Hierdoor heb je als verkoper een goede leidraad en kun je een profiel maken waaraan een opvolger of kopende partij moet voldoen. Dit profiel bestaat niet alleen uit het soort ondernemer, maar tevens uit het noodzakelijk eigen vermogen dat meegenomen moet worden om een koopsom gefinancierd te krijgen.

Op een dag word je wakker en denkt ‘ik ga nú verkopen’

Maak van de verkoop van jouw horecabedrijf is geen overhaaste actie. Vooral als je veel tijd, geld en liefde hebt gestoken in jouw bedrijf kunnen er emoties, maar ook andere belangen spelen die van invloed zijn op het proces.

Laat je daarom in een vroeg stadium adviseren door een deskundige waarderingsexpert met kennis van zaken en affiniteit met de hospitality branche. Hierdoor voorkom je teleurstelling en weet je wat je te wachten en te doen staat. En voorkom je dat je van een koude kermis thuiskomt.

 

Meer weten over de waarde van jouw horecabedrijf?

Wil eens vrijblijvend met een van onze experts sparren over de verkoop van je horecabedrijf? Of ben je op zoek naar een horecapand of investeringsproject? Laat het ons weten via info@horecamonitor.nl of bel 043 – 410 00 36. Wij maken graag tijd voor je vrij.

Door: John Reintjens   LinkedIn John